ÅRSRAPPORTER

 

ÅRSRAPPORT 2013

 

Avdeling: Blindheim KFUK-KFUM-speidere

Hovedleder: Kari Vatne

Gateadr.: Bjørkhaugen 18

Postnr./Poststed: 6012 Ålesund Tlf.: 70 14 09 78/920 65 380

Mailadr. vatne.lande@mimer.no

 

Andre ledere og medhjelpere (Navn,adr.,tlf.):

Oppdagere:

2-3.kl. Anders Myren, Nesgjerdet 15, 6012 Ålesund

Grete Gjelstenli, Ramsvikvn. 45, 6012 Ålesund

Bjørn Halfdan Leine, Løypevn. 14, 6012 Ålesund
Sindre Moldskred, Skåtahøgda 3, 6012 Ålesund

 

Stifinnere Anders Moen, Inste Hanken 15, 6020 Ålesund

4-5. kl. Endre Klokk, Ramsvika 76, 6012 Ålesund

May Britt Godøy, Øvre Hatlehol 6c, 6012 Ålesund

Frode Røyset, Myrland, 6020 Ålesund

 

Vandrere: Magne S. Bjørkavåg, Ramsvika 30a, 6012 Ålesund

Anja Mari Bjørkavåg, Myrullvn,. 29, 6020 Ålesund
Ove Bjørneset, Ramsvikhøgda 3, 6012 Ålesund
Helge, Elise og Kristina Moldskred, Øvre Hatlehol 2, 6012 Ålesund tlf. 70 14 58 24
Ruth-Wenche Hebnes Vinje, Vestre Vegsundrabben 4, 6020 Ålesund

 

Roverlaget Maria Moldskred, Øvre Hatlehol 2, 6012 Ålseund

FRAM 10. kl. - Per Sveino Strand, Jomarka 14, 6012 Ålesund

Vegard Vatn, Skåtadalen 18, 6012 Ålesund

 

Regnskapsfører: Lovise Strand Revisor: Audun Vada

Web-redaktør: Jens Oscar Vinje, Vestre Vegsundrabben 4, 6020 Ålesund tlf. 70 14 65 89

Matrialforvalter: Tor Einar Lande

Ledere/assistenter uten fast oppgave p.t. Hilde Lande, Sunniva Strand, Egil Blindheim ( studenter)

* den med strek under navnet er hovedleder i enheten

 

MEDLEMSRAPPORT PR 31.12.13:

 

Alder

 

7 – 16 år

 

17 – 25 år

 

ledere

 

SUM

Antall

 

83

 

16

 

15

 

114

Kort rapport fra arbeidet siste år.

Arbeidet i speidergruppa går på det jevne, 19 års drift har skapt mange faste tradisjoner. Viktige arrangement dette året var overnattingstur til Ørskogfjellet i mars, St. Georgsdag/NM-kvalifisering på Emblemssanden, tur til Dyrøya i juni, roverleir på Gjermundnes i august og kanotur til Lesjaskogsvatnet med førerpatrulje/rovere. 2 unge var på lederkurs i Bergen. 2 patruljer; Oter og Ekorn deltok på NM i speiding i juni.

I Spjelkavik kirke har vi deltatt på grillfest i august med speidermarked der offeret gikk til Globalaksjonen og på lysmesse i desember. Begge deler i samarbeid med Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere. Mange fra førerpatrulja og roverlaget har hjulpet til som ledere på flere av menighetens trosopplæringstiltak, bl.a. LysVåken. Vi har også hjelpt til med loddsalg på kirkebasaren på Flisnes skole.

Vi har fremdeles venteliste til enhetene for stifinnerne. Medlemstallet er stabilt. Økonomien er god. Vi har dette året mottatt støtte fra Frifond, Grasrotandelen, Spjelkavik menighet og Ålesund kommune.

 

31.12.13 Kari Vatne

ÅRSRAPPORT 2010

 

Avdeling: .Blindheim  KFUK-KFUM-speidere

Hovedleder: Kari Vatne 

Gateadr.: .Bjørkhaugen 18

Postnr./Poststed: 6012 Ålesund     Tlf.:  70 14 09 78/920 65 380

Mailadr. toeland@online.no

 

Andre ledere og medhjelpere (Navn,adr.,tlf.):

Oppdagere:          Grete Gjelstenli, Ramsvikvn. 45, 6012 Ålesund

2-3.kl.                    Anders Moen, Sundbk. 10, 6020 Ålesund

                               Kjell Tjøstheim, Hankane, 6020 Ålesund

                               Bjørn Halfdan Leine, Daaevegen 20, 6018 Ålesund

                               Anders Barstad, Tørla, 6020 Ålesund

                               Magne S. Bjørkavåg, Ramsvika 30a, 6012 Ålesund

Stifinnere/vandrere: Kari Vatne, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

4-10. kl.                 Tor Einar Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund  tlf. 70 14 09 78

Helge Moldskred, Øvre Hatlehol 2, 6012 Ålesund  tlf. 70 14 58 24

Øivind Strand, Jomarka 14, 6012 Ålesund tlf. 70 14 75 56

Ove Bjørneset, Ramsvikhøgda 3, 6012 Ålesund

Sindre Moldskred, Skåtahøgda 3, 6012 Ålesund

Rover:                   Maria Moldskred,  Øvre Hatlehol 2, 6012 Ålseund

10. kl. -                  Egil Blindheim, Blindheimsgeilane 3, 6012 Ålseund

 

Regnskapsfører: Tor Einar Lande  Revisor: Audun Vada

Web-redaktør: Jens Oscar Vinje,  Vestre Vegsundrabben 4, 6020 Ålesund  tlf. 70 14 65 89

Leder uten fast oppgave p.t. Hilde og Iver Lande, Sunniva Strand, Kristina Moldskred ( studenter)

* den med strek under navnet er hovedleder i enheten

 

MEDLEMSRAPPORT PR 31.12.09:

 

Alder

 

     7 – 16 år

 

    17 – 25 år

 

    ledere

 

      SUM

Antall

 

80

 

11

 

11

 

102

Kort rapport fra arbeidet siste år.

Viktige arrangement dette året var overnattingstur til Speiderstua på Ørskogfjellet i  mars, St. Georgsdag i april på Stafsetneset,  troppstur til Dyrøya i mai og kvalifisering til NM i speiding på Emblemssanden i høljregn. Desidert største høyde punkt; Landsleiren på Lista - 49 deltagere.

Vi hadde 9 deltagere på  patruljeførerkurs i krinsregi på Rjåneset i Ørsta. Vi hadde 2 deltagere på guttetur til Kandersteg; Sveits i forbundsregi og 2 på VinterRoland.

I Spjelkavik kirke har vi deltatt på grillfest i august med speidermarked og på lysmesse  i desember  i samarbeid med Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere.   Mange fra førerpatrulja og roverlaget har hjulpet til som ledere på flere av menighetens trosopplæringstiltak, bl.a. Jorda rundt leir på Kjeldsund og undretur for 4-åringer. Vi har også hjelpt til med loddsalg på basar - Blindheim bedehus og  kirkebasaren på Flisnes skole.

4 rovere/medhjelpere deltok  på del 1 av bispedømmets lederkurs og 3 rovere deltok på Vintertreff/bispedømmets ungdomsting Borgund vg. skole.

 

Vi har fremdeles venteliste til  enhetene for de yngste. Medlemstallet har gått litt ned fordi vi ikke klarte å starte opp igjen egen stifinnergruppe.  Stifinnerne danner en egen patrulje i vandrertroppen. Økonomien er god. Vi har dette året mottatt støtte fra Frifond,  Spjelkavik menighet,  Sparebanken Møre og fra Ålesund kommune.

 

31.12.10                               Kari Vatne

ÅRSRAPPORT 2009

Avdeling: .Blindheim KFUK-KFUM-speidere

Hovedleder: Kari Vatne

Gateadr.: .Bjørkhaugen 18

Postnr./Poststed: 6012 Ålesund Tlf.: 70 14 09 78/920 65 380

Mailadr. toeland@online.no

 

Andre ledere og medhjelpere (Navn,adr.,tlf.):

Oppdagere: Grete Gjelstenli, Ramsvikvn. 45, 6012 Ålesund

2-3.kl. Anders Moen, Sundbk. 10, 6020 Ålesund

Anja-Mari Bjørkavåg, Myrullvn. 29, 6020 Ålesund

Kjell Tjøstheim, Hankane, 6020 Ålesund

Sunniva Strand, Jomarka 14, 6012 Ålesund

Barabara Ruiken, Myrlandshøgda 30, 6020 Ålseund

Bjørn Halfdan Leine, Daaevegen 20, 6018 Ålesund

Stifinnere: Ruth-Wenche Hebnes Vinje, Vestre Vegsundrabben 4, 6020 Ålesund tlf 70 14 65 89

4-5.kl. Sindre Moldskred, Skåthaugmarka 3, 6010 Ålesund tlf. 70 15 53 58

Linda Vada, Blindheimshaugen 30, 6020 Ålesund

Espen Barstad, Heggelund 1, 6020 Ålesund

Frode Gaustad, Humla, 6020 Ålesund

Vandrere: Kari Vatne, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

6-10. kl. Tor Einar Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund tlf. 70 14 09 78

Helge Moldskred, Øvre Hatlehol 2, 6012 Ålesund tlf. 70 14 58 24

Øivind Strand, Jomarka 14, 6012 Ålesund tlf. 70 14 75 56

Ove Bjørneset, Ramsvikhøgda 3, 6012 Ålesund

Rover: Hilde Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

10- kl. - Kristina Moldskred, Øvre Hatlehol 2, 6012 Ålesund

Tor Einar Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Regnskapsfører: Tor Einar Lande

Revisor: Audun Vada

Web-redaktør: Jens Oscar Vinje, Vestre Vegsundrabben 4, 6020 Ålesund tlf. 70 14 65 89

Leder uten fast oppgave pt.: Anders Barstad, Tørla, 6020 Ålesund

Iver Lande, Nordfjord folkehøgskole, 6823 Sandane

* den med strek under navnet er hovedleder i enheten

 

MEDLEMSRAPPORT PR 31.12.09:

 

Alder

 

7 – 16 år

 

17 – 25 år

 

ledere

 

SUM

Antall

 

82

 

16

 

16

 

114

Kort rapport fra arbeidet siste år. 

Flesteparten av møtene foregår ute i friluft i nærmiljøet og medlemmene kommer i hovedsak fra Emblem, Flisnes og Blindheim. Innemøter og speiderfest holdes på Blindheim bedehus. Der har vi også lagret det meste av utstyret, nytt av året er kanocontainer med kanohenger som står ved Agapes lokaler.

Viktige arrangement dette året var overnattingstur til Speiderstua på Ørskogfjellet i mars for alle, kvalifisering til NM/St. Georgsdag i april og deltagelse i NM i speiding i Bergen juni, troppstur til Dyrøya i mai og september.

Våre rovere var medarrangører av patruljeførerkurs i krinsregi på Rollonhytta i Sula og vi hadde også noen deltagere der. 2 var på roverkongress i Tromsø i februar, en på jentetur til London i forbundsregi og 2 på Norsk Roland patruljeførerleir. 10 rovere var på leiren Roverway på Island i juli.

I Spjelkavik menighet har vi deltatt på grillfest i august med speidermarked og på lysmesse i Spjelkavik kirke i desember i samarbeid med Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere. Mange fra førerpatrulja og roverlaget har hjulpet til som ledere på flere av menighetens trosopplæringstiltak. Vi har også hjelpt til med loddsalg på basar på Blindheim bedehus og på kirkebasaren på Flisnes skole, og samla inn penger til KFUK-KFUM-Global på speidermarked, Emblemssanden. 2 rovere/unge ledere fullførte lederkurs for ungdom – del 2 i regi av KFUK-KFUM, bispedømmerådet, NMSU, NKSS og Acta sommeren 2009. Kurset ble avsluttet med tur til Taize i Franrike. 4 rovere/medhjelpere har startet på del 1 av kurset høsten 2009.

 

Vi har fremdeles venteliste til enhetene for de yngste. Medlemstallet har gått litt ned slik at vi nå bare har 4 patruljer i troppen. Økonomien er god. Vi har dette året mottatt støtte fra Frifond, Norsk Kr. studieråd, Sparebanken Møre, Tafjord Kraft, Holms stiftelse, Godtemplarungdomslaget Symra, Møre og Romsdal fylke ( God helse-midler) og fra Ålesund kommune.

 

31.12.09 Kari Vatne

 

 

ÅRSRAPPORT 2008

 

Avdeling: .Blindheim  KFUK-KFUM-speidere

 

Hovedleder: Kari Vatne 

 

Gateadr.: .Bjørkhaugen 18

Postnr./Poststed: 6012 Ålesund     Tlf.:  70 14 09 78/920 65 380

                                                                                   

Andre ledere (Navn,adr.,tlf.):

Oppdagere::         Kari Vatne, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

                               Sunniva Strand, Jomarka 14, 6012 Ålesund

                               Hilde Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

                               Linn J. Rønes, V. Hatlaåsen 23, 6016 Ålesund          

Stifinnere ( 4. kl.):Ruth-Wenche Hebnes Vinje, Vestre Vegsundrabben 4, 6020 Ålesund tlf  70 14 65 89

Sindre Moldskred, Skåthaugmarka 3, 6010 Ålesund tlf. 70 15 53 58

Linda Vada, Blindheimshaugen 30, 6020 Ålesund

Espen Barstad, Heggelund 1, 6020 Ålesund

Stifinnere (5. kl.): Frode Gaustad, Humla, 6020 Ålesund

Ove Bjørneset, Ramsvikhøgda 3, 6012 Ålesund

Vandrere:             Kari Vatne, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Tor Einar Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund  tlf. 70 14 09 78

Helge Moldskred, Øvre Hatlehol 2, 6012 Ålesund  tlf. 70 14 58 24

Øivind Strand, Jomarka 14, 6012 Ålesund tlf. 70 14 75 56

Rover:                   Hilde Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Linn J. Rønes, Vestre Hatlaåsen 23, 6016 Ålesund

Trond Rønes, Vestre Hatlaåsen 23, 6016 Ålesund tlf. 70 15 53 06

Tor Einar Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Regnskapsfører: Dag T. Henriksen

Revisor: Erna Løkkeborg

Web-redaktør: Jens Oscar Vinje,  Vestre Vegsundrabben 4, 6020 Ålesund  tlf. 70 14 65 89

Leder uten fast oppgave pt.: Anders Barstad, Tørla, 6020 Ålesund

* den med strek under navnet er hovedleder i enheten

                           

MEDLEMSRAPPORT PR 31.12.08:


 

 

Alder

 

     7 – 16 år

 

    17 – 25 år

 

    ledere

 

      SUM

Antall

 

96

 

14

 

12

 

122


 

 

Kort rapport fra arbeidet siste år.

Flesteparten av møtene foregår ute i friluft i nærmiljøet og medlemmene kommer i hovedsak fra Emblem, Flisnes og Blindheim. Innemøter  og speiderfest holdes  på Blindheim bedehus. Der har vi også lagret det meste av utstyret.

Viktige arrangement dette året var overnattingstur til Speiderstua på Ørskogfjellet i  mars for alle, krinsleir på Gjermundnes i juni/juli for stifinnere og vandrere og troppstur til Granly i Engesetdal i september – ellers har vi deltatt på St. Georgsdag  i Langevåg sammen med NSF, på patruljeførerkurs i krinsregi på Rjånes ungdomssenter i Ørsta og på VinterRoland på Odda. I Spjelkavik menighet har vi deltatt på grillfest i august med speidermarked og på lysmesse i Spjelkavik kirke i desember. Begge arrangement var i samarbeid med Spjelkavik KFUK-KFUM-speidere.  Mange fra førerpatrulja og roverlaget har hjulpet til som ledere på flere av menighetens trosopplæringstiltak. Vi har også hjelpt til med loddsalg på barnebasar på Blindheim bedehus og på kirkebasaren på Flisnes skole, og samla inn penger  til KFUK-KFUM-Global på speidermarked, Emblemssanden. Førerpatrulja og roverlaget var i juni på ein svært vellukka overnattingstur til Vengedalen i Romsdal.

2 rovere var med på YMCA-leir i Praha i august, og 2 rovere/unge ledere fullførte  lederkurs for ungdom i regi av KFUK-KFUM, bispedømmerådet, NMSU og Acta sommeren 2008. De sistnevnte går nå på videregående kurs.

 

Dette året har de fleste enhetene tatt i bruk forbundet sitt nye program, og medlemstallet har økt litt. Vi har fremdeles venteliste til  enheten for de yngste. Økonomien er god. Vi har mottatt støtte fra Frifond, Norsk Kr. studieråd,  Møre og Romsdal fylke ( God helse-midler) og fra Ålesund kommune.

 

 

31.12.08                               Kari Vatne

Dato                                      sign.

ÅRSRAPPORT 2007

Avdeling: .Blindheim KFUK-KFUM-speidere

Hovedleder: Kari Vatne

Gateadr.: .Bjørkhaugen 18

Postnr./Poststed: 6012 Ålesund Tlf.: 70 14 09 78/920 65 380

Andre ledere (Navn,adr.,tlf.):

Oppdagere:: Ruth-Wenche Hebnes Vinje, Vestre Vegsundrabben 4, 6020 Ålesund tlf 70 14 65 89

Sindre Moldskred, Skåthaugmarka 3, 6010 Ålesund tlf. 70 15 53 58

Linda Vada, Blindheimshaugen 30, 6020 Ålesund

Stifinnere: Frode Gaustad, Humla, 6020 Ålesund

Ove Bjørneseth, Ramsvikhøgda 3, 6012 Ålesund

Vandrere: Kari Vatne, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Tor Einar Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund tlf. 70 14 09 78

Helge Moldskred, Øvre Hatlehol 2, 6012 Ålesund tlf. 70 14 58 24

Øivind Strand, Jomarka 14, 6012 Ålesund tlf. 70 14 75 56

Rover: Iver Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Kristian Frøland, Flisnesvn. 63, 6012 Ålesund pt. studieprerm.

Trond Rønes, Vestre Hatlaåsen 23, 6016 Ålesund tlf. 70 15 53 06

Tor Einar Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Andreas Remøy, Flisnesvn. 59, 6012 Ålesund

Regnskapsfører: Anders Barstad, Tørla, 6020 Ålesund tlf. 70 15 30 93

Revisor: Harald Skjong, Hankane, 6020 Ålesund

Web-redaktør: Jens Oscar Vinje, Vestre Vesundrabben 4, 6020 Ålesund tlf. 70 14 65 89

Ledere uten fast oppgave pt.:

Per Løkkeborg, Bjørkavollen, 6012 Ålesund tlf. 70 14 47 64

Geir Rødseth, Bjørkavollen, 6012 Ålesund tlf. 70 14 44 25

* den med strek under navnet er hovedleder i enheten

 

MEDLEMSRAPPORT PR 31.12.07: (2006-tall i parantes)

 

 

Alder

 

0 – 6 år

 

7 – 16 år

 

17 – 25 år

 

ledere

 

Over 67

 

SUM

Antall

 

 

 

86 (104)

 

12 (6)

 

13 (14)

 

 

 

111 (124)

 

 

Kort rapport fra arbeidet siste år.

 

Flesteparten av møtene foregår ute i friluft i nærmiljøet (skolekretsene Flisnes og Blindheim), tur til Speiderstua på Øskogfjellet i mars for alle, overnattingstur til Dyrøya i forbindelse med Dyrøydagen i juni og troppstur til Granly i Engesetdal tidlig på høsten – ellers har vi deltatt på og hatt ansvaret for St. Gerogsdag ved Spjelkavik kirke, deltatt på patruljeførerkurs på Rjånes ungdomssenter i Ørsta og lysmesse i Spjelkavik kirke. Vi har også hjelpt til med loddsalg på barnebasar på bedehuset og på kirkebasaren på Flisnes skole, og samla inn penger til KFUK-KFUM-Global på speidermarked, Emblemssanden. Førerpatrulja og roverlaget var i juni på ein svært vellukka kanotur til Lesjaskogsvatnet.

 

2007 har vært preget av 100 årsjubileet for speiderbevegelsen på verdensplan med bursdagsfeiring, speidermarked ved Spjelkavik kirke i august og 4 deltagere på Verdensjamboree i England. Vi hadde også 4 deltagere på Norsk Roland som er forbundets høyeste ledertrening for patruljeførere, 2 deltagere på snøhulekurs på Finse og 2 rovere er med på lederkurs for ungdom i regi av KFUK-KFUM, bispedømmerådet, NMSU og Acta.

 

Dette året har vi gått over til forbundets nye struktur med 4 enheter: oppdagere (2-3..klasse), stifinnere (4.klasse), vandrertropp (5-10.klasse) og roverlaget FRAM (over 16 år). Medlemstallet har gått litt ned, dette skyldes at vi pga. ledermangel i troppen ikke hadde kapasitet til å ta opp så mange nye 5. klasseaspiranter som ønskelig. Vi har fremdeles venteliste til enhetene for de yngste. Økonomien er god.

 

 

29.02.08 Kari Vatne

Dato sign.

 

ÅRSRAPPORT 2006

 

ÅRSRAPPORT 2006

 

Avdeling: .Blindheim KFUK-KFUM-speidere..........................................................................................

 

Hovedleder: Kari Vatne...............................................................................................................................

 

Gateadr.: .Bjørkhaugen 18...................................................................... Tlf.: 70 14 09 78

Postnr./Poststed: 6012 Ålesund

 

Andre ledere (Navn,adr.,tlf.):

 

Hare: Ruth-Wenche Hebnes Vinje, Vestre Vegsundrabben 4, 6020 Ålesund tlf 70 14 65 89

Sindre Moldskred, Skåthaugmarka 3, 6010 Ålesund tlf. 70 15 53 58

Grete Myklebust Gjesdal, Skåthaugen 41, 6010 Ålesund

Ulv: Frode Gaustad, Humla, 6020 Ålesund

Kari Vatne, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Tropp: Tor Einar Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund tlf. 70 14 09 78

Jens Oscar Vinje, Vestre Vesundrabben 4, 6020 Ålesund tlf. 70 14 65 89

Helge Moldskred, Øvre Hatlehol 2, 6012 Ålesund tlf. 70 14 58 24

Per Løkkeborg, Bjørkavollen, 6012 Ålesund tlf. 70 14 47 64

Trond Rønes, Vestre Hatlaåsen 23, 6016 Ålesund tlf. 70 15 53 06

Asbjørn Kjelsvik, Skråvika. 6012 Ålesund tlf. 70 15 02 79

Øivind Strand, Jomarka 14, 6012 Ålesund tlf. 70 14 75 56

Kari Vatne, Bjørkhaugen 18, 6012

Rover: Kristian Frøland, Flisnesvn. 63, 6012 Ålesund

Geir Rødseth, Bjørkavollen, 6012 Ålesund tlf. 70 14 44 25

Odd Arne Skjong, Hankane, 6020 Ålesund

Iver Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Tor Einar Lande, Bjørkhaugen 18, 6012 Ålesund

Regnskapsfører: Anders Barstad,Tørla, 6020 Ålesund tlf. 70 15 30 93

 

MEDLEMSRAPPORT PR 31.12.06: (2005-tall i parantes)

 


 

 

Alder

 

0 - 6

 

7 - 16

 

17 - 25

 

26 - 66

 

over 67

 

SUM

 

Menn

 

 

 

62 (73)

 

6 (5)

 

11 (10)

 

 

 

79 (88)

 

Kvinner

 

 

42 (32)

 

 

 

3 (3)

 

 

 

45 (35)

 

SUM

 

 

 

(104) 105

 

6 (5)

 

14 (13)

 

 

 

124 (123)


 

 

Kort rapport fra arbeidet siste år. (Fortell litt fra møter, turer, leirer, arrangementer. Forts. evt. på baksiden eller på eget ark)

 

Flesteparten av møtene foregår ute i friluft i nærmiljøet (skolekretsene Flisnes og Blindheim), tur til Speiderstua på Øskogfjellet i mars for alle, overnattingstur i mai for noen patruljer og troppstur til Sollid søndagsskolesenter, Hareid i september – ellers har vi deltatt på St. Gerogsdag på Aksla, småspeiderdagen i Ulsteinvik, patruljeførerkurs på Rjånes ungdomssenter i Ørsta og lysmesse i Spjelkavik kirke. Vi har også hjelpt til med loddsalg på barnebasar på bedehuset og på kirkebasaren på Flisnes skole, og samla inn penger til misjonenpå speidermarked, Emblemssanden. Sist men ikke minst, deltok 55 på landsleiren på Røros – der patrulja FALK vant landspatruljekonkurransen.

 

Dette året har vi hatt 4 enheter: harespeidere (1-2.klasse), meis/ulv (3-4.klasse), speidertropp (5-10.klasse) og roverlaget FRAM (over 16 år). Vi har venteliste på enhetene for de yngste, og økonomien er stabil.

 

 

 

21.12.. 06 Kari Vatne

Dato Underskrift